Telefon (22) 886 61 26

   ikona faxu (22) 886 61 25

   Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który przedstawia sytuację finansową danego przedsiębiorstwa. Sporządzane jest ono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, na dzień bilansowy i dotyczy danego roku obrotowego. Przygotowując sprawozdanie finansowe, należy kierować się istotnymi zasadami rachunkowości, co pozwala stworzyć dokument wiarygodny i zaprezentować rzetelny, zgodny z rzeczywistością obraz sytuacji w przedsiębiorstwie. 

O czym należy pamiętać, przygotowując sprawozdanie finansowe?

Wśród najważniejszych zasad sporządzania sprawozdań wymienia się zasadę wyższości treści nad formą, co ma gwarantować prezentację informacji zgodnych ze stanem faktycznym, w sposób czytelny i oczywisty dla osoby zapoznającej się z dokumentem. Istotne jest również stosowanie tych samych metod wyceny w kolejnych latach. Zasada ciągłości pozwala na porównywanie sytuacji przedsiębiorstwa rok do roku, co z kolei umożliwia osobie dokonującej analizy, wysuwanie własnych wniosków na temat kondycji firmy. Przygotowując w ten sposób sprawozdanie, zakłada się także dalsze prowadzenie działalności, o czym mówi zasada kontynuacji. W przeciwnym wypadku wyceny składników dokonuje się na innych zasadach.

Pozostałe zasady tworzenia sprawozdań

Choć obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych nałożony został na kierownika danego przedsiębiorstwa, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, aby mieć pewność, że zostało ono sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości. Istotne jest, jak głosi zasada memoriału, uwzględnienie wszystkich przychodów i kosztów, niezależnie od terminów płatności, jeśli dotyczą one danego okresu obrotowego. Warto pamiętać, że dzień wystawienia faktury ważny jest pod kątem podatkowym, ale nie księgowym. Pozostałe zasady, których nie można pominąć to:

  • Zasada współmierności mówiąca o ujmowaniu w sprawozdaniu wszystkich uzyskanych przychodów i kosztów związanych z nimi (koszty współmierne z przychodami).
  • Zasada ostrożności określająca, w jaki sposób wyceniać poszczególne składniki: nie zawyżać wartości związanych z majątkiem i przychodami i nie zaniżać wartości związanych z poniesionymi kosztami.
  • Zasada istotności wskazująca, iż należy wybierać tylko takie rozwiązania uproszczone (zgodne z ustawą), które będą prowadzić do prostszego i bardziej zrozumiałego przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Uproszczenie może polegać na podaniu mniejszej ilości detali, jednak nadal musi prowadzić do przekazania rzetelnych i prawdziwych informacji dotyczących status quo danej jednostki. 
  • Zasada zakazu kompensat mówi o konieczności ukazywania oddzielnie wszystkich zdarzeń, firma nie może kompensować np. należności i zobowiązań dotyczących danego kontrahenta.

To, co wydaje się zatem najistotniejsze w sposobie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa to jasność, czytelność i przejrzystość, a co za tym idzie rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym. 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.