Telefon (22) 886 61 26

   ikona faxu (22) 886 61 25

   Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Może ją prowadzić przedsiębiorca, który spełnia trzy warunki: rozlicza podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo, prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, jego przychody netto z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro. Księga przychodów i rozchodów składa się z 17 kolumn.

Kolumna 1

Pierwsza kolumna zarezerwowana jest dla liczby porządkowej operacji gospodarczej. Numeracja może być ciągła dla całego roku podatkowego, podatnik może też rozpoczynać ją od nowa w każdym miesiącu.

Kolumna 2

W drugiej kolumnie podatnik wpisuje datę danej operacji gospodarczej. Data ta powinna wynikać z dowodu stanowiącego podstawę wpisu.

Kolumna 3

W trzeciej osoba prowadząca księgowość wpisuje numer dowodu księgowego, czyli np. numer faktury, polisy, dziennego zestawienia sprzedaży itp.

Kolumna 4

Czwarta i piąta kolumna służą do wpisania danych kontrahenta. W kolumnie 4 wpisuje się jego imię i nazwisko, lub nazwę firmy. Jeśli do księgi wprowadza się dzienne zestawienie sprzedaży, kolumna ta może pozostać pusta.

Kolumna 5

W piątej kolumnie musi znaleźć się adres kontrahenta. Wpisuje się go na podstawie dokumentu księgowego.

Kolumna 6

W tej kolumnie opisuje się zwięźle opis danej operacji gospodarczej, np. opłata za czynsz, oplata za media itp.

Kolumna 7

Kolumna 7 służy do wpisywania wartości sprzedanych towarów i usług. Inne zdarzenia, które prowadzą do powstania przychodu, wpisuje się w kolumnie 8.

Kolumna 8

Ósma kolumna to tzw. pozostałe przychody. Wbrew pozorom jest ich naprawdę wiele. Zalicza się do nich np. uzyskane odszkodowania, umorzone zobowiązania, przychody ze sprzedaży majątku trwałego, przychody z wynajmu składników majątku trwałego, kary umowne itp.

Kolumna 9

Kolumna dziewiąta powinna zawierać sumę wartości przychodów z kolumn poprzednich: 7 i 8.

Kolumna 10

W kolumnie 10 wpisuje się ceny zakupów materiałów podstawowych (materiały zużywane do produkcji) oraz towarów handlowych (do sprzedaży w stanie nieprzerobionym).

Kolumna 11

Tu podatnik wpisuje koszty uboczne zakupu, czyli np. koszty transportu, załadunku, czy ubezpieczenia.

Kolumna 12

W kolumnie 12 wpisuje się wynagrodzenia dla pracowników podatnika w kwocie brutto. Kwoty te nie zawierają np. ubezpieczeń społecznych (trafiają one do kolumny 13). W kolumnie 12 znajdują się wynagrodzenia nie tylko dla pracowników etatowych, ale też osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło.

Kolumna 13

Trzynasta kolumna przeznaczona jest na ewidencjonowanie pozostałych wydatków. Tu trafiają koszty niezwiązane z zakupem towarów, kosztami ubocznymi zakupu oraz wynagrodzeniami. Przykładem może być np. zakup paliwa, wynajem lokalu, koszty usług telekomunikacyjnych itp.

Kolumna 14

Tu podatnik wpisuję sumę zapisów z kolumn 12 i 13.

Kolumna 15

Piętnasta kolumna jest tzw. kolumną wolną. Tu wpisuje się inne zaszłości gospodarcze, niż te, przypisane do poprzednich kolumn.

Kolumna 16

W tej kolumnie wpisuje się koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, bez względu na to, czy wpływają one na podstawę opodatkowania PIT. Koszty te sumuje się po zakończeniu roku.

Kolumna 17

Ostatnia kolumna służy do zapisywania dodatkowych informacji dotyczących danej operacji.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.