Badanie sprawozdania finansowego

Firma Financial Service Support Sp. z o. o. to zespół złożony z samych profesjonalistów posiadających bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa, podatków, finansów oraz rachunkowości. Rzetelnie i skrupulatnie podchodzimy do wszystkich powierzonych nam zadań. Staramy się optymalizować przedsięwzięcia podejmowane na rzecz naszych Klientów, tak aby odpowiednio dobrać metody do zakresu czynności, które mają być wykonane. Nasza oferta badania sprawozdań finansowych skierowana jest głównie do przedsiębiorców, a więc osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które działalność gospodarczą prowadzą w formie różnego rodzaju spółek osobowych oraz kapitałowych.

W odniesieniu do przedsiębiorców szczegółowo wskazanych w przepisach prawa istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Proponujemy Państwu swoją asystę i niezbędną pomoc przy badaniu i sporządzaniu tego typu dokumentów oraz wsparcie merytoryczne związane z dopełnieniem wszystkich kwestii formalnych z nimi związanych.

Oferujemy:

 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • badanie i ocenę sytuacji finansowej firmy,
 • doradztwo w zakresie wyboru metod finansowania działalności,
 • budowę systemów raportowania,
 • modyfikację planu kont i systemu raportowania,
 • kontrolę i optymalizację kosztów,
 • wdrażanie procedur kontroli finansowej,
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie transfer pricing,
 • opracowanie programów restrukturyzacji, biznes planów, feasibility study,
 • badanie i ocena zarządzania należnościami i zobowiązaniami,
 • przygotowanie wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Kontakt

tel.:(22) 886 61 26
tel./fax:(22) 886 61 25
email:biuro@fss-finanse.pl