Doradztwo prawne

Przepisy prawa podatkowego oraz zasady związane z prowadzeniem rachunkowości i finansów przedsiębiorstw są skomplikowane, dlatego warto prowadzenie powierzyć prowadzenie spraw z nimi związanych dla profesjonalistów. Firma Financial Service Support Sp. z o. o. to grupa ludzi z bogatym doświadczeniem i wiedzą z zakresu podatków oraz spraw rachunkowo-księgowych. Dokładamy wielu starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była jak najwyższa oraz przekładała się wprost na zadowolenie i sukces finansowy naszych Klientów. Nasi fachowcy sumiennie i skrupulatnie podchodzą do powierzonych im zadań kierując się wyłącznie dobrem i interesem przedsiębiorców, którzy oddali w nasze ręce prowadzenie swoich spraw.

Usługi z oferty Financial Service Support Sp. z o. o. skierowane są głównie do przedsiębiorców. W naszej ofercie znajduje się m.in.:

  • Kompleksowe przeglądy podatkowe.
  • Identyfikacja ryzyk.
  • Analiza procedur i procesów mających wpływ na sytuację podatkową Klienta.
  • Pomoc i doradztwo w postępowaniu administracyjnym lub sądowym, którego przedmiotem są zobowiązania podatkowe.
  • Doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych.
  • Pomoc w doborze podatkowo-prawnej formy działalności przedsiębiorstwa.
  • Pomoc w zakresie zakładania spółek, w tym przygotowanie dokumentów związanych z rejestracją podmiotów.
  • Pomoc w przygotowaniu umów cywilno-prawnych.
  • Wskazanie korzystnych form zatrudnienia pracowników.
  • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawnych.

Kontakt

tel.:(22) 886 61 26
tel./fax:(22) 886 61 25
email:biuro@fss-finanse.pl